Scholing voor Professionals

Professionals zijn van harte welkom op al onze cursussen.

De modules 1 en 2 zijn samen geaccrediteerd voor 21 punten door het Register voor Vaktherapie.

Onze cursussen zijn bezocht door onder andere" logopedisten, SI-therapeuten, begeleiders, leerkrachten, klasse assistenten, woonbegeleiders, speltherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten, PM-thera-peuten en gedragskundigen.

Werkterrein

Contactgericht Spelen en Leren biedt veel aanknopingspunten om toe te passen in het aanbod van zorg en onderwijs met kinderen en jongeren. Je kunt naar onze cursussen komen en op verzoek verzorgen wij cursussen op locatie.

Daarnaast biedt Contactgericht Ondersteunen (CO) veel handvatten in het werken met jongeren en/of volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking. We bieden studiedagen en workshops aan over CO en allerlei deelonderwerpen. Lees hierover meer bij Fortior

 

Wat bieden wij

Horison heeft ruime ervaring met:

  • het geven van studiedagen en workshops in CSL of CO
  • het geven van cursussen aan vrijwilligers en/of mantelzorgers
  • het incompany trainen en coachen van medewerkers en teams in zorg en onderwijs
  • het opzetten van programma’s voor cliënten
  • het ondersteunen/schaduwen van kinderen op school.

Lees hier ervaringen van professionals uit het onderwijs en zorginstellingen.

Neem voor meer informatie contact op met Horison.