PGB

Diensten betaalbaar uit PGB?

Of de diensten vanuit Horison uit PGB betaalbaar zijn hangt af van het PGB van je kind.

  • In het algemeen is nu uit PGB betaalbaar:begeleiding individueel / groep
  • kortdurende oudercursussen, die gerelateerd zijn aan de zorg van je kind.
  • persoonlijke verzorging

Bij onduidelijkheid is het zinvol om contact op te nemen met je zorgkantoor.

 

In de toekomst zullen deze functies bij minder dan 10 uur worden overgeheveld naar de WMO van jouw gemeente.
Heeft je kind meer dan 10 uur zorg nodig, dan kun je een zorgzwaartepakket (ZZP) aanvragen. Je kunt kiezen met dit ZZP voor een PGB budget of reguliere AWBZ zorg.

 

Een PGB-budget geeft je als ouder de mogelijkheid zorg naar eigen inzicht in te kopen.

 

Horison kan echter sinds kort ook via de thuiszorgorganisatie Privazorg AWBZ zorg leveren, met door Privazorg geaccrediteerde CSL-begeleiders.

 

Voor meer complexe vragen kun je contact met ons opnemen.

Privazorg

privazorg