CSL

Methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

Een jongetje speelde altijd alleen op het schoolplein....

...en niemand had vat op hem. Toen ik er tijdens de pauze was, speelde hij in de zandbak, hij leek zich niet bewust van iemand om zich heen. Ik ging een paar meter van hem af zitten, stemde op hem af en deed precies hetzelfde met het zand als wat hij deed.
Eerst keek hij heel even, later nog eens en toen ontdekte hij dat ik deed wat hij deed. Hij gooide nu hoger met het zand en keek of ik dat ook deed. Hij rende weg naar een andere plek in de zandbak. Ik rende achter hem aan en bleef op afstand afstemmen en doen wat hij deed. Toen was de pauze voorbij. Twee weken later zag ik hem, weer alleen in de zandbak. Hij herkende mij direct en probeerde uit of ik weer deed wat hij deed. Dat deed ik en toen glimlachte hij en mocht ik dichterbij komen en speelden we samen. Het hele verdere jaar was hij mijn grote vriend en zocht hij mij op en speelden we samen en liet hij zich van alles leren.

Algemeen

Contactgericht Spelen en Leren is een methode, die je handvatten geeft om je kind met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelings-domeinen. Maar wel steeds vanuit het contact.
CSL leert je hoe je het contact met je autistsche kind kunt versterken en hoe je vervolgens op een ontspannen manier je kind effectief en doelmatig kunt stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling.

CSL heeft zich hierin laten inspireren door verschillende veel beproefde methodes. CSL richt zich niet alleen op de methodes, maar ook op de manier waarop je die toepast. Je kind werkt meer mee als hij of zij er plezier in heeft. Vanuit een liefdevolle, accepterende houding werken de meeste methodes veel effectiever.
We vinden het ook belangrijk dat al die methodes afgestemd zijn op jouw kind. Maatwerk dus. Tenslotte is elk kind anders.

 

Meer over de inhoud en opzet van CSL kun je hier lezen.

Bronnen van CSL

CSL laat zich inspireren door verschillende methodes, die allemaal in meerdere of mindere mate wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het is krachtig en effectief om het beste van al deze methodes te verbinden in één programma voor jouw kind. Allemaal losse parels, die samen een ketting vormen. Son-Rise®, Growing Minds, de Option Methode en Aandachtig Luisteren noemen we met naam.

Son-Rise ®

CSL is sterk geïnspireerd door Son-Rise®. In een Son-Rise® programma creëer je een inspirerende en uitnodigende leeromgeving voor je kind. Dat doe je met effectieve technieken en een liefdevolle attitude. Son-Rise® is door Barry en Samahria Kaufman ontwikkeld voor hun zoon Raun. Raun Kaufman leidt nu het Autism Treatment Centre of America.

 

Growing Minds

Growing Minds heeft speciale aandacht voor een onderbelicht verschijnsel van autisme: dyspraxie. (Wij gebruiken het woord dyspraxie voor DCD, dyspraxie en zwakke executieve functies.) Door dyspraxie komen mensen met autisme moeilijk tot gericht handelen. Dan is het handig om met de praktische en gestructureerde oefeningen van Growing Minds de dyspraxie te omzeilen en om er zo achter te komen wat je kind allemaal weet. Door veel te oefenen stimuleer je vaardigheden en de handelingsgerichtheid van je kind. Growing Minds komt uit Florida, USA en geeft regelmatig cursus in Nederland.

Option Methode

Veel van wat wij onder een liefdevolle attitude verstaan, hebben we geleerd door de Option Methode toe te passen. De Option Methode is door Bruce di Marsico bedacht. Er zijn zowel in Amerika als in Nederland mensen die met de Option Methode werken.
Het Option-instituut van Barry en Samahria Kaufman heeft de Option Methode verwerkt in het spelen met kinderen met autisme in het Son-Rise® programma. Dat verhaal staat beschreven op hun website en in het boek Verbroken Stilte.

Aandachtig Luisteren

Een groep van onze mensen werken met Aandachtig Luisteren. Als er met aandacht naar je geluisterd wordt, kun je beter voelen. Door je gevoelens te uiten, kun je ze verwerken en dna kun je beter nadenken. Aandachtig Luisteren biedt die ruimte. En kinderen met autisme knappen er ook van op. Veel spelers van Horison hebben de techniek van het aandachtig luisteren in de vingers. Zij zullen toestaan dat kinderen in de speelkamer hun boosheid of hun (heel diepe) angst laten zien en daarmee verwerken. Hand-in-hand parenting uit California is een belangrijke inspiratiebron voor Horison. Ook het boek Spelend Opvoeden van Cohen.

Diverse andere methodes

Veel gezinnen gebruiken in hun programma diverse andere methodes en technieken. Het CSL-programma leert ze vooral hoe ze deze methodes en technieken op een uitnodigende en inspirerende manier kunnen toepassen. Er zijn gezinnen die werken met sensorische informatieverwerking, Feuerstein, logopedie, PMT, PECS, Gestructureerd Leren, Leespraat en Letterplein, elementen uit TEACCH, Gentle Teaching, PRT, EDM, enz.
En ook voor attitude gebruiken mensen verschillende aanvullende methodes als: The Work, NLP, RET, Avatar, of hun eigen wijsheid.

Fijn he, dat er zoveel goede kennis voor handen is!

Voeding en biomedische factoren

Veel gezinnen werken met deskundigen die het belang van voeding en onderkennen. Aangepaste voeding laat zich uitstekend combineren met een speelprogramma.

 

Tenslotte

Contactgericht spelen en leren heeft een aantal krachtige uitgangspunten:

  • We werken vanuit een liefdevolle en accepterende attitude
  • We gaan niet uit van beperkingen, maar van mogelijkheden
  • We richten ons in eerste instantie op het versterken van het contact
  • We  bieden maatwerk om doelgericht te begeleiden als het contact eenmaal gemaakt is.

Naast Contactgericht spelen en leren voor het spelen met kinderen, bestaat ook het Contactgericht Ondersteunen voor het begeleiden van (jong)volwassenen.