Betalingsvoorwaarden PADEN

logo_paden
  • Betalingsvoorwaarden

1. Inschrijving

Je kunt je voor een PADEN-trainingsdag inschrijven via het inschrijfformulier op de website van Horison. Zodra Horison jouw gegevens heeft ontvangen, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.

De inschrijving is definitief als je betaling is ontvangen bij Horison.

2. Betaling

Nadat je je hebt ingeschreven voor de trainingsdag, ontvang je een factuur. Je kunt betalen door het cursusgeld in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van de factuur over te maken op rekening NL97 INGB 0008 1197 93 van Horison.

3. Maximum en minimaal aantal deelnemers.

Bij de trainingsdag wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Als de training vol is, kunnen er geen deelnemers meer worden ingeschreven. Er wordt dan een wachtlijst opgesteld. Als er een plaats vrij komt kan iemand van de wachtlijst deelnemen aan de trainingsdag.

Als er onvoldoende deelnemers zich hebben aangemeld houdt Horison zich het recht voor om de trainingsdag af te lasten. Je wordt dan direct van dit besluit op de hoogste gesteld. Je krijgt dan het volledige cursusbedrag terug.

4. Annulering en restitutie

  • Herroepingsrecht: Je hebt wettelijk 14 werkdagen bedenktijd vanaf het moment van inschrijving. Tot die tijd kun je kosteloos annuleren.
    Als de cursusdatum binnen de wettelijke bedenktijd valt, dan doe je afstand van je herroepingsrecht vanaf deze datum. Hiermee ga je bij inschrijving akkoord. Je krijgt per e-mail bevestiging.
  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de trainingsdag wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Als je annuleert tot één week voor aanvang van de trainingsdag, ben je ons de helft van het bedrag voor de training verschuldigd.
  • Als je binnen een week annuleert, ben je ons het volledige bedrag verschuldigd. Je mag een vervanger sturen die in jouw plaats deelneemt aan de trainingsdag. Je dient dit wel vooraf te melden.

5. Calamiteiten

Er kunnen zich ernstige calamiteiten voordoen waardoor de trainingsdag onverwacht niet door kan gaan. Horison zal in een dergelijke situatie iedere deelnemer persoonlijk op de hoogte stellen.  Het betaalde cursusgeld wordt dan zo spoedig mogelijk op je rekening teruggestort. Horison is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet doorgaan van een trainingsdag.

6. Aansprakelijkheid

Horison is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is Horison aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Horison georganiseerde trainingsdag en andere activiteiten.

7. Intellectueel eigendom en auteursrecht

De rechten op de huisstijl, logo, teksten, PowerPoint-presentaties, informatiebundels en overige documentatie van Horison berusten bij Horison, voor zover die rechten niet (ook) aan derden toekomen.

PowerPoint-presentaties, informatiebundels, hand-outs en overige documentatie ten behoeve van de cursussen van Horison mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd en/of verspreid aan mensen die niet hebben deelgenomen aan de scholing waarvoor de voorgenoemde documentatie was bestemd.

8. Akkoordverklaring

Bij inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je je akkoord met de voorgenoemde inschrijvingsvoorwaarden.