CSL WERKPLAATS

CSL Werkplaats is een landelijk samenwerkingsverband voor CSL-professionals dat sinds 2016 bestaat. Het is een actieve groep waarin CSL-spelers met elkaar verbinden en informatie uitwisselen. Gezamenlijk leveren de leden een bijdrage aan het borgen en bevorderen van de kwaliteit van ons belangrijke werk.

Voor wie ?

CSL Werkplaats is voor jou als je je CSL-professional voelt en je een belangrijk deel van je inkomen haalt uit CSL-werk. Ook als je de intentie hebt om CSL-professional te worden, ben je welkom om je aan te melden.
Bij CSL Werkplaats vind je de informatie en ondersteuning om je te ontwikkelen als CSL-professional.

 

Wat zijn de doelen ?

  • Het verbinden van CSL-spelers, landelijk en regionaal.
  • Verbeteren van professionaliteit en kwaliteit van de benadering CSL.
  • Verbeteren van professionaliteit en kwaliteit van de CSL-spelers.
  • Verzamelen en verslaglegging van informatie betreffende regels en wetten waar we vanuit de overheid en PGB’s aan moeten voldoen, zoals een klachtenregeling, volgen van geaccrediteerde cursussen, enz.
  • Ontwikkelen en organiseren van deskundigheidsbevorderingscursussen en intervisie.
  • Toewerken naar een breder draagvlak voor CSL in Nederland.

 

csl werkplaats studie
werkiplaats in het bos

Hoe doen we dat?

Er wordt gecommuniceerd via de online Werkplaats, een platform waar inmiddels al heel veel informatie te vinden is en veel onderwerpen met elkaar besproken worden. Op de Werkplaats staan bijvoorbeeld oproepjes voor spelers en je kunt er terecht met vragen over je werk of als je ergens mee vastloopt. Ook kun je met elkaar chatten of (video)bellen, bijvoorbeeld met een intervisiegroep.

Er worden kleine projectgroepen gevormd om specifieke doelen te bereiken zoals het opstellen van een beroepsprofiel, het samenstellen van een welkomstpakket en –procedure voor nieuwe spelers of het schrijven van een coachingshandboek. Deze projectgroepen overleggen vaak online.

Twee keer per jaar komt de groep, indien mogelijk, fysiek  bij elkaar. In het voorjaar hebben we een avondbijeenkomst in het midden van het land en in het najaar organiseren we ieder jaar een inspirerend spelersweekend.

Wat kost het?

Een lidmaatschap voor CSL Werkplaats kost €120 per jaar. Hiervan bekostigen we voornamelijk de projectleider, die zich een dagdeel per week inzet voor CSL Werkplaats, en de werkplaatsbijeenkomsten. Spelers die geen SKJ-registratie hebben, krijgen € 25,- korting.

De facturering vindt ieder jaar in juni plaats.

Doe je mee?

Wil je lid worden van CSL Werkplaats? Of wil je er meer informatie over? Onder deze knoppen kun je er meer over lezen of je aanmelden. In het document Lidmaatschap staat opgesomd wat CSL Werkplaats jou kan bieden en wat jij CSL kan bieden. Let op: de inspanningen die genoemd worden zijn richtlijnen voor jouw ontwikkeling als CSL-professional. Je hoeft er niet aan te voldoen om lid te mogen worden.

Als vragen hebt, dan kun je onze projectleider Ruben Chatlein een e-mail sturen: ruben@horison.nl