Inhoud van de PADEN trainingsdag

logo_paden

Over de inhoud van de PADEN-trainingsdag.

Vooraf

Vooraf aan de trainingsdag lees je een deel van het boek Neurospeciale Kinderen Begrijpen en Begeleiden, met informatie over de verschillende onderwerpen van de PADEN-benadering; over prikkelverwerking, over attitude, over dyspraxie, over executieve functies en over neuro-speciale kinderen. Met deze voorkennis kun je op de dag zelf meer informatie opnemen.

De trainingsdag zelf

In de ochtend leggen we je uit waar de PADEN-benadering voor staat. Wat zijn onze inzichten in deze deelgebieden, die voor ons zo belangrijk zijn dat we dit met je willen delen? Door middel van onze verhalen, praktische voorbeelden, oefeningen en filmbeelden ga je ervaren wat het betekent om een kind te zijn met prikkelverwerkingsproblemen, dyspraxie en/of zwakke executieve functies. Het geeft je nieuwe inzichten en een totaal andere kijk. Je gaat ook ervaren wat het effect is van je houding als begeleider op het welbevinden van deze kinderen in deze situatie.

In de middag krijg je onze PADEN-observatielijst uitgedeeld. Dit instrument geeft je meer handvatten om op een andere manier, veel bewuster, naar kinderen met uitdagingen op het gebied van ASS, ADHD, ADD en DCD te kijken. Je krijgt de kans om aan de hand van (je eigen voorbeeld) de lijst alvast te verkennen.

Daarna gaan we in op wat deze kinderen nodig hebben van ons; de handelings-mogelijkheden. Van elk deelgebied van PADEN zullen we met je bespreken wat de mogelijkheden zijn om ze te helpen. Een aantal van deze mogelijkheden zul je al kennen, een aantal misschien nog niet. Maar het is vooral dat je door een dieper inzicht meer samenhang kunt zien. In combinatie met de attitude kun je daardoor als jeugdzorgprofessional meer op maat handelen. En dan kunnen kinderen in beweging komen waar dat eerder niet mogelijk leek.

Eindtoets

Na de trainingsdag krijg je een eindopdracht, waarin we je vragen te observeren, een handelingsmogelijkheid uit te proberen en te reflecteren. Mocht je deze opdracht voldoende afronden, dan ontvang je ons SKJ certificaat van 8,98 punten.

 

De docenten

De PADEN-trainingsdag wordt gegeven door Anneke Groot en/of Rinske Bijlemeer in combinatie met verschillende juniordocenten. Beide trainers hebben ruime ervaring met het werken met PADEN en het geven van trainingsdagen. Ze werken vanuit stichting Horison met de benadering van Contactgericht Spelen en Leren voor kinderen met autisme, waarvan PADEN een onderdeel is.

Anneke Groot is al meer dan twintig jaar werkzaam met kinderen met autisme en geeft ook al zo lang cursussen en trainingen. Ze is daarnaast directeur van stichting Horison en schrijver van het boek ‘Houvast’.

Rinske Bijlemeer werkt al meer dan tien jaar met kinderen met autisme. Ze is opgeleid als Creatief therapeut, en is vijf jaar trainer in de methode Contactgericht Spelen en Leren/PADEN.