Klachten

Klachtenregeling

Stichting Horison zal uw eventuele klacht in vertrouwen behandelen.
Horison stelt u klacht op prijs en zal als streven hebben haar kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Door onze open communicatie hopen wij klachten te voorkomen, maar mocht u ontevreden zijn hopen wij dat u de moeite neemt ons klachtenformulier in te vullen.

 • Ons klachtenformulier kunt hiernaast vinden.
 • U kunt ook een klacht mailen naar het secretariaat (secretariaat@horison.nl)
 • Na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging van Stichting Horison. De klacht wordt in behandeling genomen door een van de klachtenfunctionarissen van Stichting Horison.
 • Binnen 14 dagen zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken. In een persoonlijk gesprek kunt u de klacht toelichten en zal Stichting Horison met voorstellen komen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 • Binnen 28 dagen zult u een schriftelijk verslag ontvangen van de besproken situatie en een besluit.
 • Als u de oplossing van de klacht niet accepteert kunt u dit 7 dagen na het ontvangen besluit schriftelijk (e-mail) kenbaar maken. Stichting Horison zal dan met nieuwe voorstellen komen om de klacht alsnog op te lossen. U heeft dan wederom 7 dagen de tijd om op deze voorstellen te reageren.
 • Horison zal naar aanleiding van de klacht een stappenplan maken hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.
 • Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal door Stichting Horison en u gezamenlijk een onafhankelijke derde partij (mediator) worden aangewezen. Een partij die geen relatie heeft met Stichting Horison en die voor beide partijen acceptabel is.
  Deze partij zal een bindend oordeel uitbrengen over de klacht.
 • Als de klacht is afgerond zal de klacht een jaar bewaard worden. Na dit jaar zal deze vernietigd worden.

 

 

1
Klachtenformulier
Je hoeft je naam niet in te vullen !
Gegevens van degene die de klacht indient
Klacht
Aard van de klachtKies 1 optie
Ernst van de klachtKies 1 optie
In te vullen door Stichting Horison
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right