Contactgericht Spelen en Leren

Wat is CSL ?

Contactgericht Spelen en Leren is een methode, die je handvatten geeft om je kind met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelings-domeinen. Maar wel steeds vanuit het contact.
CSL leert je hoe je het contact met je autistische kind kunt versterken en hoe je vervolgens op een ontspannen manier je kind effectief en doelmatig kunt stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling. 
Omdat jij als ouder je kind het allerbeste kent, geloven we dat jij de meest krachtige persoon bent om je kind te ondersteunen. CSL biedt je veel handvatten om je eigen kracht en regie te versterken.
Je kunt CSL op verschillende manieren toepassen. Je kunt het gebruiken als handvat in de opvoeding van je kind met autisme, maar je kunt het ook intensief gebruiken om een programma op te zetten voor je kind.

 

Contact en ontwikkeling
Binnen Contactgericht Spelen en Leren zijn contact en ontwikkeling de twee kernbegrippen:

Werken vanuit de relatie
Een CSL- programma begint met het werken aan de relatie met je kind. Kinderen met autisme hebben moeite met het verwerken van prikkels. Ze ervaren hun omgeving als chaos. Door hun gebrek aan houvast hebben ze moeilijkheden in het contact met anderen. Ze missen de aansluiting op de ander. Het contact is op hun voorwaarden en niet wederkerig. Hierdoor kunnen ze minder leren van de relaties die zij hebben met andere mensen. CSL geeft je handvatten waarmee jij - als ouder - jouw kind kunt uitnodigen tot echt contact en dus tot ontwikkeling.

Aandacht voor jouw houding

Vaak worden we als ouder belemmerd door angsten en negatieve gedachten. Je maakt je misschien druk over de indruk die je maakt op anderen. Of je wilt bijvoorbeeld gezien worden als een perfecte ouder. Ook kun je wel eens gefrustreerd raken als je kind niet doet wat je graag wilt. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je tekort schiet. Dit soort gedachten en gevoelens zijn heel menselijk, maar ze belemmeren jou om effectief te zijn in het omgaan met je kind.
Bij het werken met CSL besteed je aandacht aan je mentale houding. Je onderzoekt de gedachtepatronen en gevoelens die (negatieve) invloed hebben op je gedrag. Dat helpt je bij het krijgen van een ontspannen houding waarmee je jouw kind effectief kunt ondersteunen. Niet alleen je kind met autisme, maar ook jijzelf en je andere kinderen hebben baat bij een ontspannen houding van jou als ouder.

 

Doelen stellen

Als je met je kind werkt, stel je gerichte doelen voor de ontwikkeling van je kind. Deze doelen zijn ingebed in de verschillende ontwikkelingsdomeinen (zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, zelfredzaamheid, communicatie en cognitieve ontwikkeling). Omdat kinderen met autisme zich vaak op een bijzondere manier ontwikkelen, werken we niet met vaste protocollen, maar leren we je steeds te kijken wat voor jouw kind (en gezin) belangrijk is. Maatwerk dus!

 

Het resultaat van CSL

In de praktijk hebben we gemerkt dat ouders – door het CSL-programma -  weer terugkomen in hun kracht. Ze krijgen weer vertrouwen in hun eigen kwaliteiten als ouder.
Door het programma kan jouw kind op een leuke en speelse manier stappen zetten in zijn of haar ontwikkeling. Jouw houding en de ontwikkeling die je kind doormaakt, zorgen ervoor dat je kind zich gehoord en gezien voelt als mens met zijn of haar uitdagingen. Het zelfvertrouwen, gevoel van veiligheid en geborgenheid neemt toe bij jouw kind
.

meer over de ontwikkeling van je kind

Het effect van CSL op een kind is altijd positief. Elk kind gedijt goed in een liefdevolle en positieve omgeving. De mate waarin je kind ook vooruitgang boekt in zijn ontwikkeling is lastig te voorspellen. De mogelijkheden van je kind zelf bepalen hoeveel hij zich ontwikkelt. Jij biedt vooral de uitnodiging, de omgeving en de aanmoediging aan om die mogelijkheden te ontwikkelen. Soms gaat de ontwikkeling van een kind uitzonderlijk snel, bij andere kinderen gaat het zeer langzaam en alles ertussen. Zelfs als een kind niet de mogelijkheid in zich draagt om zich te ontwikkelen, dan is zo een warme en liefdevolle omgeving als dit aanbieden toch een groot goed.
Lees hier blogs van kinderen die een CSL programma volgen.

Voor wie is CSL

CSL is er voor iedereen met een uitdaging in het autistisch spectrum. In de uitvoering stem je het programma af op de leeftijd en ontwikkeling van je kind. Als kinderen jong zijn, zul je meer spelen. Als kinderen ouder worden, tiener en volwassen, stem je af op hun interesses en uitdagingen. De elementen die eerder in het spelen werden toegepast worden nu meer algemene contactelementen. Je eigen houding blijft altijd van grote waarde voor het contact tussen jou en je kind.

We hebben ervaren dat CSL ook van grote waarde kan zijn voor kinderen met andere uitdagingen in contact en ontwikkeling, zoals kinderen die niet lekker in hun vel zitten, langzaam ontwikkelen, kinderen die aandachtsproblemen communicatiemoeilijkheden, ADHD, MCDD, RETT, Downsyndroom, meervoudig complexe uitdagingen hebben, enzovoorts.

 

CSL in de praktijk:

Intensiteit van het programma

 

Wij hebben geen strikte voorschriften rond de intensiteit van het programma. Je kunt CSL gebruiken als handvat in de opvoeding, of als intensief programma en alles er tussen. Als jouw kind een intensieve zorgvraag heeft, is het wel bekend dat hoe intensiever je werkt, hoe beter het resultaat. Als je kind een minder intensieve zorgvraag heeft, dan kan CSL als handvat je veel richting geven in de dagelijkse omgang met je kind. Het is belangrijk te kijken naar wat haalbaar is binnen jouw gezin. Als je een intensief programma wilt opzetten is het ook mogelijk om CSL-spelers in te zetten om met jouw kind te werken.

 

Aanpassingen in huis

Contactgericht Spelen en Leren voer je – bij voorkeur - uit in een speelkamer. Deze kamer is prikkelarm zodat jij en jouw kind je volledig kunnen richten op het contact. De meeste mensen gebruiken hiervoor de slaapkamer van hun kind. De speelkamer is sober ingericht en het speelgoed staat op een hoge plank waar je kind niet bij kan. Om feedback te kunnen geven aan ouders of andere spelers, is een webcam of doorkijkspiegel nodig.

 

Ondersteuning bij het Thuisprogramma

Om CSL in je gezin toe te passen, heb je minimaal een introductiecursus nodig.
Als je een CSL-programma op wilt zetten is het nodig dat je een basiscursus volgt. Het opzetten van een programma is inspirerend en uitdagend. Het kost tijd. Als ouder stuur je het programma aan en werk je zelf ook intensief met je eigen speciale kind. Bij het uitvoeren van je CSL-programma kun je rekenen op steun van Horison door:

 

  • Cursussen en coaching om je te begeleiden in hoe je CSL kunt toepassenen een programma kunt opzetten
  • begeleiding van je kind
  • contact met andere ouders tijdens onze landelijke ontmoetingsdag
  • informatie over CSL in onze nieuwsbrief over CSL: het BerkKristal.

Betaalbaar en Toegankelijk

Contactgericht Spelen en Leren kan thuis worden gebruikt door elke ouder. Je hoeft niet speciaal iets te kunnen. Het is vooral belangrijk dat je het wilt.
We proberen de cursussen betaalbaar te houden. Horison baseert haar tarieven op de draagkracht van het gemiddelde Nederlandse gezin. Als het voor jou te veel geld is, neem dan contact met ons op.
Op dit moment zijn de cursussen en de begeleiding nog uit het PGB te betalen, voor mensen die een zorgcontract hebben met het kind. We blijven zoeken naar mogelijkheden in de toekomst.