Dit is CSL

Wat jullie doen, past heel goed bij wat wij bepleiten” zeggen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans, (ambassadeurs van transitie naar tranformatie van de (jeugd)zorg naar de gemeentes) over de praktijkvoorbeelden van CSL.

Misschien komen ouders bij u met het verzoek dat zij Contactgericht Spelen en Leren willen inzetten in de zorg van hun speciale kind. Hieronder vindt u voor relevante informatie over de toepassing van CSL in gezinnen.

CSL is een interventie gericht op kinderen met autisme en hun ouders. Door vanuit het contact de relatie te versterken, ontstaan mogelijkheden voor ontwikkeling.

 

Stichting Horison biedt ouders (en professionals) training en ondersteuning in de begeleiding met hun kind met autisme met de methode CSL. De stichting biedt door het hele land trainingen aan. De professionele ondersteuning van en in gezinnen wordt uitgevoerd door een 60-tal ZZP’ers die naast hun MBO, HBO of WO opleiding, geschoold zijn in de methode CSL. Zij werken bij de gezinnen vanuit pgb. Deze ZZP’ers zijn ondergebracht in de vereniging Berk, die zorg draagt voor intervisie.

CSL biedt

ouders handvatten om de opvoeding en zorg van hun kind met autisme vorm te geven. Op maat, betaalbaar en afgestemd:

 • Op maat voor het kind: CSL leert ouders en verzorgers op maat af te stemmen op hun kind. Zo ontstaat er veel minder stress en overprikkeling. Daardoor zijn kinderen meer ontspannen, meer open en meer leerbaar. Lees meer over de voordelen van deze passende en afgestemde CSL begeleiding ten opzichte van de aanbod gestuurde reguliere zorg.
 • Op maat van de ouder: CSL biedt de ouders handvatten om de zorg en opvoeding op maat af te stemmen op het gezin. Vanuit nabijheid en eigen regie.
 • Op maat van de gemeente: CSL is in te zetten als begeleiding en als specialistisch maatwerk en biedt gezinnen handvatten om de opvoeding en zorg voor hun speciale kind te regelen binnen hun eigen leefwereld waar het kan, en betaalde zorg in te zetten waar het nodig is.

 

Voor welke groep gezinnen is CSL geschikt:

CSL is met name geschikt voor ouders die gemotiveerd zijn om de zorg en opvoeding van hun speciale kind in eigen regie uit te voeren. Als ouders bij u zijn geweest met een dergelijke verzoek, dan is CSL voor hen zeer geschikt.

Eigen regie vraagt van ouders inzet, voldoende draagkracht, ruimte en tijd. CSL zet ouders in hun kracht waardoor ze weer de controle kunnen nemen over hun leven en gezin. Daardoor neemt hun draagkracht toe. Lees de Indicatielijst voor ouders

Onze stichting Horison geeft ouders de handvatten om CSL toe te passen tijdens twee 3-daagse cursusmodules. Daarnaast kan, wanneer ouders daarvoor kiezen,  ondersteuning thuis worden gegeven bij de toepassing van CSL.

CSL is inzetbaar voor alle kinderen (0-18 jaar) met autisme, omdat de afstemming en de doelen op maat zijn.

Welke scholing hebben ouders nodig?

Ouders kunnen met de informatie op internet of het boek Houvast zelf beginnen. De ervaring leert echter dat ouders regelmatig tegen dingen aanlopen, die meer inzicht vragen. Daarom raden wij ouders aan om de CSL-cursussen te doen:

 1. CSL basismodule: (3 dagen)Informatie over de belevingswereld en prikkelverwerking van het kind, je eigen houding, afstemming in contact en gedrag.
 2. CSL toepassingsmodule: (3 dagen)Toepassen van de informatie in een programma: kinderen uitnodigen tot ontwikkeling, opstellen begeleidingsdoelen, inrichten van een speelkamer en werven en begeleiden van speelkrachten.
 3. Het is verstandig om de speelkrachten die de ondersteuning bieden bij het toepassen van CSL, ook de CSL-cursussen te laten volgen.

Hoeveel begeleiding heeft een kind per week nodig?
We willen graag dat ouders naar eigen inzicht en draagkracht zelf bepalen hoeveel begeleiding in de vorm van speeluren een kind nodig heeft, maar grofweg kunnen we de volgende richtlijnen geven:

- Een kind met een lichte zorgvraag             0-5 uur per week

- Een kind met een milde zorgvraag             5-15 uur per week

- Een kind met een intensieve zorgvraag    15-35 uur per week

Voor kinderen met een lichte of milde zorgvraag hebben ouders gemiddeld 1 tot 5 jaar een programma. Voor kinderen met een intensieve zorgvraag is dat langer, vaak gedurende de hele jeugdtijd (en ook daarna) omdat ouders dit als meest passende zorg voor hun kind blijven zien.

Wij raden de gezinnen aan om gemiddeld de helft van deze uren door de mensen uit hun eigen netwerk of vrijwilligers te laten invullen en daarnaast gebruik te maken van betaalde en ervaren speelkrachten. Voorwaarde voor de vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk is dat ze gemotiveerd zijn om op deze manier te werken en dat ze opgeleid worden door de ouders zelf, of door deel te nemen aan een CSL cursus. Er is voor hen veel inspiratie uit te halen.

Daarnaast raden we gezinnen aan om met enige regelmaat (bv. eens per jaar) gebruik te maken van onze ervaren CSL-gecertificeerde speelkrachten, om de koers van het begeleidingsprogramma scherp te houden.

Begeleiding en PGB

CSL is begeleiding en geen behandeling. CSL werkt wel met begeleidingsdoelen. Dat zijn:

 • doelen van de begeleiding zelf (contact, communicatie, oefenen van vaardigheden).
 • doelen van de ouder voor de ontwikkeling en opvoeding van hun kind.
 • het oefenen van de door een behandelaar opgestelde behandeldoelen

 

Gezinnen die CSL willen toepassen hebben het meest baat bij een (integraal) PGB. Dat stelt ze in staat om een flexibel programma op maat op te zetten. De kosten die ze maken zijn als volgt:

Wat kost CSL aan training

CSL basismodule 1: (3 dagen)

325,00

CSL toepassingsmodule 2: (3 dagen)

325,00

Aan te raden:
CSL basismodule 1 voor nieuwe CSL-speelkracht(en)     

325,00

wat kost csl aan begeleiding per uur

Gemiddeld kost een CSLspeelkracht tussen 25,- en 35,- per uur.

Ervaren gecertificeerde speelkrachten kosten tussen 40,- en 45,- per uur.

 

skate-1

Een rekenvoorbeeld voor een kind met mild autisme (zorgvraag 10 uur)

Wie Wat Berekening totaal
Beide ouders Basismodule 2 x 325,- 650,-
Een ouder Toepassingsmodule 1 x 325,- 325,-
Speelkracht Basismodule 1 x 325,- 325,-
Betaalde speelkracht Wekelijks spelen 4 uur 4 x 30,- x 46 weken 5.520,-
Ouders spelen zelf wekelijks spelen 2 uur 2 x 0,- x 52 weken 0,-
Vrijwillige speelkrachten Wekelijks spelen 4 uur 4 x 0,- x 46 weken 0,-
Ervaren speelkracht Bijsturen 7 x 45,- 315,-
Totaal     7.135,-
 • 1e jaar:                         7.135,-  (scholing en begeleiding)
 • 2e jaar en verder:      5.835,-   (alleen begeleiding)

Wat is de waarde van CSL

CSL is in de loop der jaren vanuit de wetenschap en de praktijk steeds beter onderbouwd. U kunt de volgende stukken lezen: