Gemeente

Dit is CSL

Wat jullie doen, past heel goed bij wat wij bepleiten” zeggen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans, (ambassadeurs van transitie naar tranformatie van de (jeugd)zorg naar de gemeentes) over de praktijkvoorbeelden van CSL.

Misschien komen ouders bij u met het verzoek dat zij Contactgericht Spelen en Leren willen inzetten in de zorg van hun speciale kind. Hieronder vindt u voor relevante informatie over de toepassing van CSL in gezinnen.

CSL is een interventie gericht op kinderen met autisme en hun ouders. Door vanuit het contact de relatie te versterken, ontstaan mogelijkheden voor ontwikkeling.

Stichting Horison biedt ouders (en professionals) training en ondersteuning in de begeleiding met hun kind met autisme met de benadering CSL. De stichting biedt door het hele land trainingen aan. De professionele ondersteuning van en in gezinnen wordt uitgevoerd door een 60-tal ZZP’ers die naast hun SKJ-registratie geschoold zijn in de benadering CSL. Zij werken bij de gezinnen vanuit PGB. Deze ZZP’ers zijn met elkaar verbonden door middel van het digitale platform De CSL-Werkplaats, die zorg draagt voor scholing, intervisie, administratie en klachten.

CSL biedt

ouders handvatten om de opvoeding en zorg van hun kind met autisme vorm te geven. Op maat, betaalbaar en afgestemd:

 • Op maat voor het kind: CSL leert ouders en verzorgers op maat af te stemmen op hun kind. Zo ontstaat er veel minder stress en over- en onderprikkeling. Daardoor zijn kinderen meer ontspannen, meer open en meer leerbaar. Lees meer over de voordelen van deze passende en afgestemde CSL benadering ten opzichte van het aanbod directieve en sturende zorg.
 • Op maat van de ouder: CSL biedt de ouders handvatten om de zorg en opvoeding op maat af te stemmen op het gezin. Vanuit nabijheid en eigen regie. CSL zet ouders in hun kracht.
 • Op maat van de gemeente: CSL is in te zetten als reguliere begeleiding en voor al die kinderen met autisme voor voorliggende zorg  niet werkt als betaalbaar specialistisch maatwerk. Het biedt gezinnen handvatten om de opvoeding en zorg voor hun speciale kind op maat te regelen binnen hun eigen leefwereld waar het kan, en betaalde zorg in te zetten waar het nodig is.

Voor welke groep gezinnen is CSL geschikt:

CSL is met name geschikt voor ouders die gemotiveerd zijn om de zorg en opvoeding van hun speciale kind in eigen regie uit te voeren. Als ouders bij u zijn geweest met een dergelijke verzoek, dan is CSL voor hen zeer geschikt.

Eigen regie vraagt van ouders inzet, voldoende draagkracht, ruimte en tijd. CSL zet ouders in hun kracht waardoor ze weer de controle kunnen nemen over hun leven en gezin. Daardoor neemt hun draagkracht toe. Lees de Indicatielijst voor ouders

Onze stichting Horison geeft ouders de handvatten om CSL toe te passen tijdens twee 3-daagse cursusmodules. Daarnaast kan, wanneer ouders daarvoor kiezen,  ondersteuning thuis worden gegeven bij de toepassing van CSL.

CSL is inzetbaar voor alle kinderen (0-18 jaar) met autisme, omdat de afstemming en de doelen op maat zijn.

Welke scholing hebben ouders nodig?

Ouders kunnen met de informatie op internet of het boek Houvast zelf beginnen. De ervaring leert echter dat ouders regelmatig tegen dingen aanlopen, die meer kennis en inzicht vragen. Daarom raden wij ouders aan om de CSL-cursussen te doen:

 1. CSL basismodule deel 1 en deel 2: (samen 3 dagen) Informatie over de belevingswereld en prikkelverwerking, dyspraxie en executieve functies van het kind, je eigen houding, afstemming in contact en gedrag.
 2. CSL toepassingsmodule deel 3 en deel 4: (samen 3 dagen) Toepassen van de informatie in een programma: kinderen uitnodigen tot ontwikkeling, opstellen begeleidingsdoelen, inrichten van een speelkamer en werven en begeleiden van speelkrachten.
 3. Het is verstandig om de CSL-speelkrachten die bij deze gezinnen thuis de CSL-ondersteuning bieden ook te scholen in CSL, zodat er een goede en vaak langdurige samenwerking tussen ouders en hun team.

Hoeveel begeleiding heeft een kind per week nodig?
We willen graag dat ouders naar eigen inzicht en draagkracht zelf bepalen hoeveel begeleiding in de vorm van speeluren een kind nodig heeft, maar grofweg kunnen we de volgende richtlijnen geven:

- Een kind met een lichte zorgvraag             0-5 uur per week

- Een kind met een milde zorgvraag             5-15 uur per week

- Een kind met een intensieve zorgvraag    15-35 uur per week

Voor kinderen met een lichte of milde zorgvraag hebben ouders gemiddeld 1 tot 5 jaar een programma. Voor kinderen met een intensieve zorgvraag is dat langer, vaak gedurende de hele jeugdtijd (en ook daarna) omdat ouders dit als meest passende zorg voor hun kind blijven zien.

Wij raden de gezinnen aan om gemiddeld de helft van deze uren door de mensen uit hun eigen netwerk of vrijwilligers te laten invullen en daarnaast gebruik te maken van betaalde en ervaren speelkrachten. Voorwaarde voor de vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk is dat ze gemotiveerd zijn om op deze manier te werken en dat ze opgeleid worden door de ouders zelf, of door deel te nemen aan een CSL cursus. Er is voor hen veel inspiratie uit te halen.

Daarnaast raden we gezinnen aan om met enige regelmaat (bv. eens per jaar) gebruik te maken van onze ervaren CSL-gecertificeerde coaches, om de koers van het begeleidingsprogramma scherp te houden.

Begeleiding en PGB

CSL is begeleiding en geen behandeling. CSL werkt wel met begeleidingsdoelen. Dat zijn:

 • doelen van de begeleiding zelf (contact, communicatie, oefenen van vaardigheden).
 • doelen van de ouder voor de ontwikkeling en opvoeding van hun kind.
 • het oefenen van de door een behandelaar opgestelde behandeldoelen

Gezinnen die CSL willen toepassen hebben het meest baat bij een (integraal) PGB. Dat stelt ze in staat om een flexibel programma op maat op te zetten.

De kosten die ze maken zijn als volgt:

 • scholing van ouders en nieuwe CSL-speelkrachten
 • begeleidingsuren van het kind
 • evaluatie, rapportage, overleg en kennisuitwisseling tussen ouders en het team van speelkrachten, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg
 • coaching van een gecertificeerde CSL-coach, waarvan de intensiteit in de loop van de tijd zal afnemen

Wat kost CSL aan training

CSL basis Deel 1 en Deel 2: (3 dagen) 395,00
CSL toepassing Deel 3 en Deel 4: (3 dagen) 395,00
Aan te raden:
CSL basis Deel 1 en Deel 2 voor nieuwe CSL-speelkracht(en)     
395,00
cursus Growing Minds 495,00
Begeleidingsuren: tarief in overleg met speelkrachten tot maximum van de gemeente variërend van 25,- tot 40,-
Overleg en kennisuitwisseling tussen ouders en het team van speelkrachten eenmaal in de 2 maanden ; kosten 2x40,- per overleg
Coaching van een gecertificeerde CSL-coach: tarief variërend tussen 50,- tot 75,-

Wil je meer weten en op de hoogte blijven ?
Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief van Stichting Horison.

skate-1

4Een rekenvoorbeeld voor een kind met mild autisme (zorgvraag 10 uur)

Wie Wat Berekening totaal
Beide ouders Basis Deel 1 + Deel 2
2 x 395,- 790,-
Een ouder Toepassing Deel 3 +Deel 4
1 x 395,- 395,-
Speelkracht Basis Deel 1 + Deel 2
1 x 395,- 395,-
Betaalde speelkracht
Wekelijks spelen 4 uur 4 x 40,- x 46 weken 7.360,-
Ouders spelen zelf (mogelijk via informeel tarief)
Wekelijks spelen 2 uur 2 x 0,- x 52 weken 0,-
Vrijwillige speelkrachten Wekelijks spelen 4 uur 4 x 0,- x 46 weken 0,-
Kennisuitwisseling ouders en team
Twee-maandelijks
2x 40,- x 6
480,-
Specialistische consultatie
Consultatie en coaching
8 x 65,- 520,-
Totaal     9.940,-
 • 1e jaar:                         9.940,-  (scholing, begeleiding, team-overleg en coaching)
 • 2e jaar en verder:      8.100,-   (begeleiding, team-overleg en coaching)

Wat is de waarde van CSL

CSL is in de loop der jaren vanuit de wetenschap en de praktijk steeds beter onderbouwd. U kunt de volgende stukken lezen: