Cursussen

Ben je op zoek naar echte handvatten om een kind met autisme op te voeden of te begeleiden? CSL leert je om op een andere manier naar je kind te kijken en zijn of haar gedrag te begrijpen, zodat je van binnen weet hoe af te stemmen op je kind.
Of, zoals een moeder zei: "Bij jou leerde ik dat het vooral werkt als ik vertrouw op mijn kind en mezelf, en dat blijkt ook werkelijk zo te wezen. Jij gaf me daar de handvatten voor, terwijl de hele wereld zei dat ik hem steviger moest aanpakken".

Lees hier wat ouders van deze cursus vonden:
Ervaringen

Wendy en Anneke tijdens een cursus

 

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

CursusInhoud CursusVoor WiePrijs/pp
PADEN training
live
1 dag met voorbereiding en eindopdracht
Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie, Executieve functies bij Neuro-speciale kinderen.
Accreditatie: 8,98 SKJ-punten
Jeugd- en gezinsprofessionals. Voor alle zorg- en onderwijsprofessionals255,-
Deel 1 en Deel 2
Basiscursus CSL
live
3 dagen
Deel 1: Basis van Contactgericht Spelen en Leren
Deel 2: Afstemmen op maat vanuit contact, houding, moeilijk verstaanbaar gedrag
Ouders, spelers,
Jeugd- en gezinsprofessionals, vaktherapeuten, IB'ers, leerkrachten, etc.
395,-
Deel 3 en Deel 4
Vervolgcursus CSL
Deel 3: Afstemmen in ontwikkeling, gestructureerd leren, doelen stellen
Deel 4: Programma op maat, kwaliteit, spelers en eigen regie van ouders, CSL binnen jouw organisatie
Voor iedereen die CSL cursus deel 2 gedaan heeft395,-
Cursus CSL Deel 1
Start CSL
online
3 dagdelen
Vergelijkbaar met de inhoud van de PADEN: Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie, Executieve functies bij Neuro-speciale kinderen.
Met ruimte voor persoonlijke inbreng.
Ouders en spelers,

Jeugd- en gezinsprofessionals, vaktherapeuten, IB'ers, leerkrachten, etc.
160,-
Cursus CSL Deel 2
CSL Afstemmen in contact
online
3 dagdelen
Meer over CSL: Afstemmen op maat vanuit contact, houding, moeilijk verstaanbaar gedragVoor iedereen die CSL cursus deel 1 of PADEN training gedaan heeft160,-
Cursus CSL Deel 3
CSL Afstemmen in ontwikkeling online
4 dagdelen
Meer over CSL: Afstemmen in ontwikkeling: als er contact is, wat biedt je het kind dan vervolgens aan? En hoe biedt je het zo aan dat een kind er voor open staat? Meer over ontwikkeling, je eigen houding leren vanuit motivatie en het stellen van doelen. Aan het einde van de cursus heb je een CSL-werkplan voor het kind.Voor iedereen die CSL cursus deel 2 gedaan heeft215,-
Cursus CSL Deel 4
CSL Programma op maat
online
3 dagdelen
Opzetten CSL-programma. Waarom is eigen regie belangrijk? Opzetten van een speelkamer, een team van spelers. Hoe hou je de kwaliteit hoog? Hoe kun je CSL binnen jouw organisatie implementeren als cursustrajectmogelijkheid?Voor iedereen die CSL cursus deel 3 gedaan heeft160,-
Cursus CSL Attitude
is nog niet gepland
3 dagen
Werken met je attitude vanuit verschillende invalshoekenVoor iedereen die minimaal CSL cursus deel 1 (PADEN) en deel 2 gedaan heeft375,-

De cursussen worden gegeven door onze ervaren docenten: Anneke Groot,  Wendy Wesselink-ten Thije,  Geraldien Schrijver.

online- cursus

Hoe ziet een online cursus er uit ?
Je bent samen met de cursusleider en de andere cursisten ingelogd en je kunt elkaar zien. Zo krijg je alle informatie, kun je je vragen stellen en ook leren van anderen. We zorgen voor pauzes en beweging tussendoor.

Hoe werkt het ?
Op een vast dagdeel geven we de cursus online via Zoom.

Als je je aanmeldt en betaald hebt, krijg je van ons een e-mail met een link waarop je kunt klikken om mee te doen aan de cursus.
In de e-mail staat ook een wachtwoord dat je moet gebruiken om veilig in te loggen bij Zoom.
We hebben eventueel vooraf een oefenzoom, zodat we je kunnen helpen bij eventuele problemen met de camera en de microfoon.

Wanneer ?
We bieden de online cursussen aan in verschillende dagdelen, bijvoorbeeld op donderdag of vrijdagochtend van 10 tot 1 uur. De data en tijden staan in de Horison-agenda.
Je kunt dus kiezen welke dagdeel jou het beste uitkomt.

Inhoud van de cursus

Deel 1 Start CSL: Inzicht in onderliggende problemen van autisme. 

 1. Inleiding, informatie over prikkelverwerking.
 2. Informatie over dyspraxie en executieve functies.
 3. Hoe je je houding (attitude) effectief in kunt zetten.

Deel 2 Afstemmen in contact:  Vanuit echt contact met een kind met autisme.

 1. Contact maken als dat niet vanzelfsprekend is.
 2. Meer handvatten om contact te maken.
 3. Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Deel 3 Afstemmen in ontwikkeling:   Vanuit contactgericht naar ontwikkelingsgericht spelen en leren.

 1. Liefde voor het leren, werken vanuit doelen en motivatie. Je eigen houding effectief inzetten.
 2. Uitnodigen tot wederkerigheid, communicatie en sociale vaardigheden.
 3. Uitnodigen tot ontwikkeling in executieve functies en andere ontwikkelingsdomeinen.
 4. Het opzetten van een werkplan op maat voor een kind.

Deel 4:  Programma op maat  Een programma op maat, passend in het gezin.

 1. Ouders hebben de regie. Je eigen houding effectief inzetten.
 2. Een programma op maat: je eigen mogelijkheden in ruimte, tijd en ondersteuning.
 3. Kwaliteit ontwikkelen en houden door feedback en evalueren.

live cursus

De cursusdagen zijn van 9.30 tot 16.45 uur.

We geven de cursussen steeds op verschillende plaatsen in het land. In de agenda staat precies wanneer we waar zijn.

We realiseren ons dat het lastig voor je kan zijn om je verblijf op de cursus te organiseren, maar keer op keer ontdekken we dat deze vorm het meest effectief is. Dus als je komt, dank voor je inspanningen om het te regelen.

 Vergoeding CSL cursussen

De CSL-cursussen zijn op verschillende manieren te vergoeden:

 • Gezinnen met een PGB uit de WLZ kunnen de cursus soms uit dat PGB betalen. De informele begeleiders en/of de ouders die een contract hebben met het kind (de budgethouder) en begeleiding bieden, kunnen zichzelf scholen met een kortdurende, zorggerelateerde scholing.
 • Sommige ouders betalen de cursus uit de vrij besteedbare ruimte van het WLZ-PGB van hun kind.
 • Als je vanuit de Jeugdwet in gesprek bent met de gemeente, en je kunt aantonen dat je deze maatwerkvoorziening nodig is voor je kind, dan kun je met hen overleggen of je de cursuskosten mag declareren. Diverse gemeentes zijn hier al mee akkoord gegaan. We hebben een speciale bladzijde met informatie voor de gemeente geschreven
 • Een aantal ouders betalen de cursus zelf, omdat ze dat willen, daarvoor kiezen of het niet anders gefinancierd krijgen.
 • En als je het zelf moet betalen, maar daar geen middelen voor hebt, dan kun je contact opnemen met onze stichting Vrienden van Horison. Dit fonds is speciaal bedoeld om elke ouder de kans te geven de CSL-cursussen te volgen.

Mocht je er niet uitkomen (want het is soms een hele zoektocht!) dan kun je ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld MEE, of Per Saldo of een zelfstandige PGB-adviseur.
Als je vragen hebt, overleg dan met ons.