Kenniscentrum

Achtergronden van CSL

Er is al veel over CSL gezegd en geschreven. Op deze pagina's proberen we dat voor je in kaart te brengen.

Autisme

 • Wat is autisme
 • Vader of moeder zijn van een kind met autisme
 • Alle kinderen zijn welkom
 • Veel hoop voor kinderen met autisme
 • Structuur en houvast
 • Je houding als gereedschap
 • Spelen met autistische kinderen
 • Spelen met je kind, via de methode contactgericht spelen en leren?
 • Wat een speelprogramma oplevert

artikel_logo

Boeken

 • Neurospeciale Kinderen Begrijpen en Begeleiden
 • Houvast
 • Contactgericht Ondersteunen
 • Verbroken Stilte
 • Kies voor Geluk
 • Wil je Gelijk of wil je Geluk
 • Play to Grow
 • What you can do Right Now

artikel_logo

Themanummers

 • Aan de Horison themanummer 1: Growing Minds
 • Aan de Horison themanummer 2: Spelen

Onderzoek

Horison werkt aan de onderbouwing van CSL vanuit zowel de wetenschap en als vanuit de praktijk. U kunt de volgende stukken lezen:

 • Beschrijving van de methode CSL
  Drs. S. Clauwaert
 • Theoretische onderbouwing CSL
  Drs. S. Clauwaert
 • ‘Contactgericht spelen en Leren'
  als Interventie voor Kinderen met Autismespectrumstoornis en hun Ouders
  Een praktijkgestuurd effectonderzoek
  Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of Science in de pedagogische wetenschappen
  Door Drs. Sarah Clauwaert
 • Klanttevredenheidsonderzoek CSL (samenvatting) onder 63 gezinnen door Ing. H. Kok.
  Tevredenheid over de cursus en de begeleiding: 8,7.
  Tevredenheid over de effecten: 7,9
 • Goede praktijkvoorbeelden van CSL,
  aanhakend bij de ambities van de transitie
  Ingeleid en samengesteld door Anneke Groot
 • Onderzoek naar de effecten van CSL op de opvoedingsrelatie .
  onder 14 gezinnen door Ing H. Kok.
  Stress en opvoedingsproblemen zijn afgenomen. Effectief opvoedgedrag is toegenomen.

Artikelen

De basishouding

In het Contactgericht spelen en leren heeft je basishouding (attitude) een belangrijke plaats.  Horison gebruikt een aantal methodes om je in je houding te ontwikkelen.

De Option-methode is een methode om je basishouding meer bewust in te zetten, door je overtuigingen te onderzoeken.

The Work is een methode om je basishouding meer bewust in te zetten door je oordelen te onderzoeken.

Aandachtig Luisteren is een manier om je basishouding meer bewust in te zetten door gevoelens die blokkeren uit de weg te ruimen. Zo ontstaat veel open en vrije aandacht.

artikel_logo