Cursus

Cursussen CSL

We hebben de cursussen van Contactgericht Spelen en Leren onderverdeeld in modules.

Module Inhoud cursus
Voor kosten
Module 1
3-daags
De basisprincipes van CSL: houding, contact, afstemmen, moeilijk gedrag Iedereen: ouders, spelers, begelei- ders, leerkrachten, vaktherapeuten, etc 375,- pp
Module 2
3-daags

Opzetten van een CSL programma, namelijk: doelen, werkplan, speelkamer, en een spelersteam opzetten
Iedereen die dat wil, en module 1 gedaan heeft. 375,- pp
Module 3 Verdiepen van je kennis over CSL Ouders, spelers, die module 1 en 2 gedaan hebben 125,- per dag
Module 4
3-daags
Werken met je attitude vanuit verschillende invalshoeken Voor iedereen die minimaal module 1 gedaan heeft 375,- pp
Spelers cursus
3-daags
Introductie cursus voor spelers, die in gezinnen met een CSL programma, spelen. Spelers in gezinnen 250,- pp
150,- voor vrijwilligers
Growing Minds
4-daags
Aanvullend op CSL. Op maat inzetten van verschillende leermethodes om je kind te helpen in zijn ontwikkeling Gezinnen en spelers met een thuisprogramma 675,-

De nieuwe prijzen voor de cursus (375,00) gaan in per 15 februari 2018.

Enkele reacties op de cursus module 1 en 2: 'a lifechanging experience'; 'vijf sterren!'
Lees meer ervaringen.


Ook als je de cursus voor een tweede keer wilt doen, ben je van harte welkom. Je betaalt dan half geld!!

De cursussen worden gegeven door onze ervaren docenten: Anneke Groot,  Wendy Wesselink-ten Thije en Rinske Bijlemeer.


Na de cursus kunnen we je ondersteunen met het opzetten en het uitvoeren van een thuisprogramma op maat voor jou, je kind en je gezin. Jij houdt de regie, maar wij hebben kennis en ervaring en kunnen je daarbij ondersteunen. Lees hierover meer bij begeleiding

Meer Informatie over de cursus

De cursus modules bestaan uit 3 dagen achter elkaar van 9.30 tot 16.45 uur. Dat is meestal een woensdag, donderdag en vrijdag. We geven de cursussen steeds op verschillende plaatsen in het land. In de agenda staat precies wanneer we waar zijn.

We realiseren ons dat het lastig voor je kan zijn om je verblijf op de cursus te organiseren, maar keer op keer ontdekken we dat deze vorm het meest effectief is. Dus als je komt, dank voor je inspanningen om het te regelen.

 

kunnen de CSL-cursuskosten worden vergoed?

De CSL-cursussen zijn op verschillende manieren te vergoeden:

  • Gezinnen met een PGB uit de WLZ kunnen de cursus soms uit dat PGB betalen. De informele begeleiders en/of de ouders die een contract hebben met het kind (de budgethouder) en begeleiding bieden, kunnen zichzelf scholen met een kortdurende, zorggerelateerde scholing.
  • Sommige ouders betalen de cursus uit de vrij besteedbare ruimte van het WLZ-PGB van hun kind.
  • Als je vanuit de Jeugdwet in gesprek bent met de gemeente, en je kunt aantonen dat je deze maatwerkvoorziening nodig is voor je kind, dan kun je met hen overleggen of je de cursuskosten mag declareren. Diverse gemeentes zijn hier al mee akkoord gegaan. We hebben een speciale bladzijde met informatie voor de Gemeente geschreven
  • Een aantal ouders betalen de cursus zelf, omdat ze dat willen, daarvoor kiezen of het niet anders gefinancierd krijgen.
  • En als je het zelf moet betalen, maar daar geen middelen voor hebt, dan kun je contact opnemen met onze stichting Vrienden van Horison. Dit fonds is speciaal bedoeld om elke ouder de kans te geven de CSL-cursussen te volgen.
  • Mocht je er niet uitkomen (want het is soms een hele zoektocht!) dan kun je ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld MEE, of Per Saldo of een zelfstandige PGB-adviseur.
    Als je vragen hebt, overleg dan met ons.
PhotoELF Edits:
2011:12:01 --- Batch Resized

Module 1  Basiscursus CSL

Module 1 is de algemene basiscursus van Contactgericht Spelen en Leren en is bedoeld voor ouders, spelers, begeleiders en professionals van speciale kinderen. Meestal zijn dat kinderen met autisme, maar ook voor andere kinderen kan het zeer behulpzaam zijn.

open-klein

Module 2 CSL  Toepassen

Na Module 1 kun je Module 2 volgen.
Deze cursus leert je hoe je CSL kunt toepassen in een programma op maat voor je kind. Het versterkt je eigen regie. Deze cursus is vooral bedoeld voor ouders van speciale kinderen en hun spelers. En voor begeleiders en professionals die CSL kunnen toepassen in hun werk.

open-klein

Wendy_en_Anneke_2014
informatoedag_anneke

Module 3 CSL Verdieping

 

Module 3 is de verdiepingsmodule van Contactgericht Spelen en Leren en is bedoeld voor ouders, spelers, begeleiders en professionals van speciale kinderen, die al eerder Module 1 en 2 hebben gevolgd.

open-klein

Module 4  Attitude

Een cursus volgen voor je eigen houding (attitude) is prachtig en behulpzaam, maar het lijkt je misschien vooral eng en confronterend. 
Deze cursussen zijn allemaal zo opgezet dat je op een prettige manier bewust wordt gemaakt van de mogelijkheden van je houding. De omgeving is veilig, niet-oordelend  en opbouwend. Je bent van harte welkom, precies zoals je bent.

open-klein

informatiedag_anneke_wendy
wendy_wesselink_ten_thije

CSL   Spelerscursus

De spelerscursus is vergelijkbaar met module 1, maar richt zich in het bijzonder op spelers. De cursus heeft daarom een aanvulling: het ondersteunen van ouders.
Spelers zijn een hoopvolle en belangrijke ondersteuning voor ouders. Horison biedt hen en ouders graag deze extra ondersteuning.

open-klein

Scholing voor professionals

Professionals zijn van harte welkom op al onze cursussen.

De modules 1 en 2 zijn samen geaccrediteerd voor 21 punten door het Register voor Vaktherapie.

Onze cursussen zijn bezocht door onder andere: logopedisten, SI-therapeuten, begeleiders, leerkrachten, klasse assistenten, woonbegeleiders, speltherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten, PMT-therapeuten en gedragskundigen.

open-klein

informatiedag_2015
gm-autism-workshop

Growing Minds

Een 4 daagse verdiepingscursus om een maatwerk programma voor kinderen die moeilijk tot leren komen, vanuit een liefdevolle attitude en zeer concrete en practische doelen.

 

Eerstvolgende Cursus : 14-17 mei 2016

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.