Cursus

Cursussen CSL

We hebben de cursussen van Contactgericht Spelen en Leren onderverdeeld in modules.

Module Inhoud cursus
Voor kosten
PADEN training

1 dag

 

Prikkelverwerking, attitude, dyspraxie, exectutieve functies bij neuro-speciale kinderen
zorgprofessionals: jeug- en gezinsprofessionals professionals VB, GGZ, IB'ers, klasse assistenten, leerkrachten, vaktherapeuten.
240,- pp
PADEN training idem
voor ouders
99,-* pp
Module 1
2-daags
Basis van CSL: Afstemmen in contact, afstemmen, contact, houding, moeilijk gedrag Iedereen: ouders, spelers, jeugd- en gezinsprofessionals, IB'ers, leerkrachten, vaktherapeuten, etc 250,- pp
Module 2
2-daags

Afstemmen in ontwikkeling: houding, doelen, werkplan,
Iedereen die dat wil, en module 1 gedaan heeft. 250,- pp
Module 3 Opzetten CSL-thuisprogramma Ouders, spelers, die module 1 en 2 gedaan hebben 125,- pp
Module 4
3-daags
Werken met je attitude vanuit verschillende invalshoeken Voor iedereen die minimaal module 1 gedaan heeft 375,- pp
Growing Minds
4-daags
Aanvullend op CSL. Op maat inzetten van verschillende leermethodes om je kind te helpen in zijn ontwikkeling Gezinnen en spelers met een thuisprogramma 675,-

De nieuwe opzet van cursussen gaat in per 1 maart 2020.

* ouders die dat niet kunnen betalen of vergoed krijgen, kunnen gebruik maken van Vrienden van Horison.

Enkele reacties op de cursus module 1 en 2: 'a lifechanging experience'; 'vijf sterren!'
Lees meer ervaringen.


Ook als je de cursus voor een tweede keer wilt doen, ben je van harte welkom. Je betaalt dan half geld!!

De cursussen worden gegeven door onze ervaren docenten: Anneke Groot,  Wendy Wesselink-ten Thije en Rinske Bijlemeer.


Na de cursus kunnen we je ondersteunen met het opzetten en het uitvoeren van een thuisprogramma op maat voor jou, je kind en je gezin. Jij houdt de regie, maar wij hebben kennis en ervaring en kunnen je daarbij ondersteunen. Lees hierover meer bij begeleiding

Meer Informatie over de cursus

De cursusdagen zijn van 9.30 tot 16.45 uur.
We geven de cursussen steeds op verschillende plaatsen in het land. In de agenda staat precies wanneer we waar zijn.

We realiseren ons dat het lastig voor je kan zijn om je verblijf op de cursus te organiseren, maar keer op keer ontdekken we dat deze vorm het meest effectief is. Dus als je komt, dank voor je inspanningen om het te regelen.

 

kunnen de CSL-cursuskosten worden vergoed?

De CSL-cursussen zijn op verschillende manieren te vergoeden:

  • Gezinnen met een PGB uit de WLZ kunnen de cursus soms uit dat PGB betalen. De informele begeleiders en/of de ouders die een contract hebben met het kind (de budgethouder) en begeleiding bieden, kunnen zichzelf scholen met een kortdurende, zorggerelateerde scholing.
  • Sommige ouders betalen de cursus uit de vrij besteedbare ruimte van het WLZ-PGB van hun kind.
  • Als je vanuit de Jeugdwet in gesprek bent met de gemeente, en je kunt aantonen dat je deze maatwerkvoorziening nodig is voor je kind, dan kun je met hen overleggen of je de cursuskosten mag declareren. Diverse gemeentes zijn hier al mee akkoord gegaan. We hebben een speciale bladzijde met informatie voor de Gemeente geschreven
  • Een aantal ouders betalen de cursus zelf, omdat ze dat willen, daarvoor kiezen of het niet anders gefinancierd krijgen.
  • En als je het zelf moet betalen, maar daar geen middelen voor hebt, dan kun je contact opnemen met onze stichting Vrienden van Horison. Dit fonds is speciaal bedoeld om elke ouder de kans te geven de CSL-cursussen te volgen.
  • Mocht je er niet uitkomen (want het is soms een hele zoektocht!) dan kun je ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld MEE, of Per Saldo of een zelfstandige PGB-adviseur.
    Als je vragen hebt, overleg dan met ons.
PhotoELF Edits:
2011:12:01 --- Batch Resized

Module 1  Afstemmen in contact

Module 1 is de algemene basiscursus van Contactgericht Spelen en Leren en is bedoeld voor ouders, spelers, begeleiders en professionals van neuro-speciale kinderen. Meestal zijn dat kinderen met autisme, maar ook voor andere kinderen kan het zeer behulpzaam zijn.

open-klein

Module 2 Afstemmen in ontwikkeling

Na Module 1 kun je Module 2 volgen.
Deze cursus leert je hoe je CSL kunt toepassen in een programma op maat voor je kind. Het versterkt je eigen regie. Deze cursus is vooral bedoeld voor ouders van speciale kinderen en hun spelers. En voor begeleiders en professionals die CSL kunnen toepassen in hun werk.

open-klein

Wendy_en_Anneke_2014
informatoedag_anneke

Module 3 Opzetten van een CSL thuisprogramma op maat

Deze cursus leert je hoe je CSL in een programma op maat voor je kind kunt gieten. Vanuit contact en een werkplan en vanuit je houding kun je, met een team van begeleiders - CSL-spelers- een programma opzetten. Het versterkt je eigen regie. Deze cursus is vooral bedoeld voor ouders van neuro-speciale kinderen en hun spelers. En voor begeleiders en professionals die CSL kunnen toepassen in hun werk.

open-klein

Module 4  Attitude

Een cursus volgen voor je eigen houding (attitude) is prachtig en behulpzaam, maar het lijkt je misschien vooral eng en confronterend. 
Deze cursussen zijn allemaal zo opgezet dat je op een prettige manier bewust wordt gemaakt van de mogelijkheden van je houding. De omgeving is veilig, niet-oordelend  en opbouwend. Je bent van harte welkom, precies zoals je bent.

open-klein

informatiedag_anneke_wendy
wendy_wesselink_ten_thije

CSL   Spelerscursus

De spelerscursus is vergelijkbaar met module 1, maar richt zich in het bijzonder op spelers. De cursus heeft daarom een aanvulling: het ondersteunen van ouders.
Spelers zijn een hoopvolle en belangrijke ondersteuning voor ouders. Horison biedt hen en ouders graag deze extra ondersteuning.

open-klein

Scholing voor professionals

Professionals zijn van harte welkom op al onze cursussen.

De modules 1 en 2 zijn samen geaccrediteerd voor 21 punten door het Register voor Vaktherapie.

Onze cursussen zijn bezocht door onder andere: jeugd- en gezinsprofessionals, werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, woonbegeleiders, begeleiders dagbesteding, werkers in de GGZ, gedragskundigen, wijkteammedewerkers,
Vaktherapeuten als: logopedisten, SI-therapeuten,  woonbegeleiders, speltherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten, PMT-therapeuten.
Mensen uit het onderwijs: IB-ers, leerkrachten, leerkrachten SO, klasse assistenten.

Wij geven ook trainingen in-company. Neem daarvoor contact met ons op

open-klein

informatiedag_2015
gm-autism-workshop

Growing Minds

Een 4 daagse verdiepingscursus om een maatwerk programma voor kinderen die moeilijk tot leren komen, vanuit een liefdevolle attitude en zeer concrete en practische doelen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.